Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring
Je persoonsgegevens. Je laat ze achter op onze website www.bowls-dishes.com, want dat moet nu eenmaal als je informatie wilt opvragen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij op onze website om je persoonsgegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice

Wie zijn we
Wij zijn Bowls and Dishes BV. Wij zijn gevestigd aan het Ordelven 5 in (5056 DC) Berkel-Enschot en geregistreerd in Nederland onder KVK-nummer 30183471. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de verplichting uit deze AVG.

Heel veilig
Alle gegevens die je op onze website achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Wat doen we met je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld doelen waarvoor je ons eerst toestemming hebt gegeven of doelen die wij zelf belangrijk vinden. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van jou ontvangen gegevens, maar ook de door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. 

1. Uitvoering van de overeenkomst


Klantenservice
Je kunt met ons bellen, het contactformulier op de website invullen, contact opnemen via social media of een mail sturen naar onze klantenservice. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van de door jou verstrekte persoonsgegevens en informatie. Deze verwerken we om jouw vragen of klachten te behandelen en om je goed van dienst te kunnen zijn.

Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres, e-mailadres en soms je leeftijd/geboortedatum. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. 

2. Verwerking met jouw toestemming

E-mail nieuwsbrieven

We gebruiken je naam en e-mail adres voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief, indien je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je dan onderaan de nieuwsbrief af.


3. Verwerking voor ons gerechtvaardigd belang

Verbetering van onze service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Het onderzoek is altijd anoniem en de resultaten zijn niet tot jou te herleiden.

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. 

Social media
Wij krijgen geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren. 

Met wie delen we je gegevens?
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn. 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief dan verwerken we de bijbehorende persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kan door je af te melden via de afmeld link in de nieuwsbrief.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving (7 jaar) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

Wat zijn jouw rechten?
Via onze klantenservice kun vragen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. Soms kunnen helaas je verzoek niet inwilligen. Indien dat zo is zullen we dat altijd uitleggen. Indien je je persoonsgegevens van ons wil ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerd algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan jou of een door jou aangewezen andere partij overdragen.

Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice. Ook kan je via je account je toestemming intrekken.

Naar aanleiding van je bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kun je contact opnemen met onze klantenservice. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen. 

Websites van derden
Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren je het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

Berkel-Enschot, mei 2018